Ishodi učenja

Osnove IKT

 1. Razlikuje i povezuje pojmove IKT
 2. Razlikuje vrste podataka koji se koriste u radu i komunikaciji
 3. Primjenjuje različite vrste IKT usluga, uređaja i medija
 4. Procjenjuje važnost korištenja IKT u svakodnevnom životu
Komponente računarskog sistema

 1. Analizira i povezuje hardverske dijelove i njihove karakteristike
 2. Analizira i povezuje elemente software i njihove karakteristike
 3. Odabire i koristi komponente računarskog sistema
Računarske mreže

 1. Analizira i povezuje elemente računarskih mreža i njihove komponente
 2. Procjenjuje hardver i protokole za umrežavanje računarskih sistema
 3. Odabire, kombinuje i upotrebljava internetske servise (usluge)
Obrada podataka

 1. Upotrebljava software za obradu teksta, tabelarni proračun i prezentacije
 2. Modeluje, izrađuje i primjenjuje bazu podataka
 3. Upotrebljava software za crtanje i obradu slika, zvuka, audio i vizuelnih zapisa
Pomoć za Search courses