Ishodi učenja za:

Virtuelni svijet

  1. Istražuje i analizira informacije prikupljene putem web-a
  2. Primjereno upotrebljava Internet u svrhu predstavljanja sebe i drugih
  3. Primjenjuje cloud tehnologije u svakodnevnom životu
  4. Primjenjuje digitalne tehnologije pri učenju
Sigurnost i zaštita

  1. Procjenjuje utjecaj IKT na pojedinca i društvo
  2. Upotrebljava mjere zaštite prilikom korištenja IKT
  3. Prepoznaje i primjenjuje regulativu o autorskim pravima i privatnosti
  4. Analizira pravila ponašanja u digitalnom društvu

Pomoć za Search courses